Katalog domů

Hlavní stránka -  Katalog domů

V souladu s vizí naší společnosti jsme pro vás připravili vlastní katalog rodinných domů Flexibuild house. Všechny domy jsou navrženy a projektovány s maximálním využitím unikátních vlastností stavebního systému Flexibuild. Naším standardem je dům energeticky úsporný, ale pro všechny domy nabízíme i nízkoenergetickou variantu. Některé z nabízených domů jsou vhodné i pro pasivní řešení. Všechny domy mohou být na přání zákazníka vybaveny prvky inteligence.
Přinášíme vám originální návrhy domů, jedinečný stavební systém, konstrukci domů zaměřenou na úspory energií, technologie pro příjemný život a množství služeb. Ke každému domu získáte veškerou potřebnou projektovou dokumentaci.

Mimo naše katalogové rodinné domy Vám nabízíme řešení domů pro seniory, startovací bydlení i sociální bydlení.

9 dobrých důvodů, proč si zvolit Flexibuild house z našeho katalogu

Nový trend bydlení   Udržitelný rozvoj   Kvalita a zdraví
Originální design   Jedinečný stavební systém   Inteligentní technologie
Dostupná cena   Rychlost výstavby   Úspory energií

Na konci této stránky máte k dispozici k shlédnutí Katalog RD 2010 ve formátu pdf.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

Tento rodinný dům se vyznačuje roční spotřebou tepla cca 80 kWh/m2, tloušťkou obvodové stěny 300 až 350 mm a součinitelem prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,15 až 0,20 W/m2K.
Jako výplně otvorů používáme okna plastová, případně dřevěná s izolačním dvojsklem a plastové nebo dřevěné dveře.
K vytápění budovy je možno použít libovolný topný systém schopný pokrýt vypočtené tepelné ztráty budovy. Dispoziční uspořádání rodinného domu není zásadně omezeno tepelně technickými požadavky a je možno v maximální možné míře uspokojit požadavky zákazníka na umístění jednotlivých místností.

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla 15 až 50 kWh/m2. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,10 až 0,15 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na stranu s nejvyšším slunečním svitem. na a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání. Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj. nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.

PASIVNÍ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla méně než 15 kWh/m2rok. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U < 0,10 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na stranu s nejvyšším slunečním svitem. na a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání.
Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/. Teplo na ohřívání přicházejícího vzduchu může také pocházet ze systému ohřevu vody v objektu. Pro zvýšení úspory je možné systém doplnit solárními systémy pro podporu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj. nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.

Soubory: