Ekologický stavební materiál

Hlavní stránka -  Materiál -  Ekologický stavební materiál

Ekologie

  • Materiál je šetrný k životnímu prostředí (vzniká recyklací vrstvených potravinových obalů).
  • Při výrobě nedochází k jakémukoli zatížení ovzduší zplodinami (desky se lisují za určité teploty a tlaku bez produkce škodlivin)
  • Desky jsou bezezbytku opětovně recyklovatelné.