Provedené zkoušky

Hlavní stránka -  Materiál -  Provedené zkoušky

Rozměry Tloušťka desky Deska Flexibuild deska-certifikát výrobku,protokol o certifikaci
Pevnost Pevnost v tahu za ohybu Deska
Pevnost Pevnost ve smyku Deska
Pevnost Průhyb pod zatížením Deska
Pevnost Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky Deska
Pevnost Odpor proti vytažení vrutu Deska
Změna objemu Bobtnání Deska
Změna objemu Celková absorbce vody Deska
Požární bezpečnost Reakce na oheň Deska
Zdravotní nezávadnost Obsah těkavých organických látek Deska
Zdravotní nezávadnost Charakteristická vlhkost 23/80 Deska
Hustota Objemová hmotnost Deska
Tepelná izolace Součinitel tepelné vodivosti Deska
Paropropustnost Ekvivalentní faktor difuzního odporu vodní páry mí Deska
Elektrická vodivost Stanovení elektrických vlastností desky Deska
Tlumení hluku Stanovení vzduchové neprůzvučnosti Deska Protokol o vzduchové neprůzvučnosti desky
Odolnost Odolnost proti nárazu a proražení Izolační panel Flexibuild isolace-certifikát výrobku, protokol o certifikaci
Požární bezpečnost Index šíření plamene Izolační panel
Tepelná izolace Tepelný odpor souvrství R Izolační panel
Paropropustnost Ekvivalentní faktor difuzního odporu vodní páry mí Izolační panel
Tepelná izolace Tepelný odpor R Sendvičový panel Flexibuild sendvič-certifikát výrobku, protokol o certifikaci
Paropropustnost Ekvivalentní faktor difuzního odporu vodní páry mí Sendvičový Panel
Odolnost Náraz měkkým a těžkým tělesem Sendvičový Panel

Hodnoty naměřené při zkouškách nalznete v výrobků.

Soubory: