Podporujeme aktivity na ochranu přírody

Hlavní stránka -  Novinky -  Podporujeme aktivity na ochranu přírody

Tak jako tradičně, i v letošním roce společnost Flexibuild podporuje aktivity směřující k ochraně našeho prostředí. V loňském roce jsme se opětovně zúčastnili na Dni Země v Prostějově, v rámci projektu Domeček na obaly jsme domluvili instalaci nového místa v OU Cvrčovice, které bychom rádi v roce 2010 uskutečnili a dne 22.5.2009 jste si mohli přečíst více o systému třídění a využívání odpadů v příloze MFdnes. Odkaz na tento článek máme na našich internetových stránkách.