Projekt Domeček na obaly

Hlavní stránka -  O společnosti -  Projekt Domeček na obaly

Domeček na obaly – obaly na dům

Projekt, zaměřený na ekologickou výchovu dětí v mateřských a základních školách

V červnu 2008 začala společnost Flexibuild s.r.o. připravovat novou aktivitu pod názvem „Domeček na obaly – obaly na dům“, která svým způsobem navazuje na výstavbu domů z recyklovaných papírových obalů, ale především vede k pochopení smysluplnosti sběru a třídění odpadů u mladých lidí a ukazuje jim, jak se odpady dají užitečně v praxi využít. Tento projekt je určený pro děti v mateřských a základních školách, do budoucna se počítá se jeho rozšířením i v jednotlivých městech a obcích. Má dva hlavní cíle:

  • 1) třídit odpad ve školách se záměrem vést děti k ekologickému chování od útlého věku tak, aby se stalo samozřejmou součástí jejich každodenního života,
  • 2) prostřednictvím dětí vyvinout tlak na změnu chování v rodině (tzn. na generaci dnešních mladých rodin ve věku rodičů 20 – 30 let).

Projekt spočívá v naplnění těchto tří kroků:

  • a) výroba domečků Flexibuild ve dvou velikostech (pro MŠ a první stupeň ZŠ – výška 1 m, pro druhý stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost – 1,5 m) a jejich instalace a provoz ve školách
  • b) beseda ve školách spojená s instruktáží, proč vznikl domeček a jak ho využívat (zábavnou formou) – beseda provází instalaci domečku ve školách a má tři základní části: o naší planetě, o odpadech a o tom, proč je důležité třídit odpad, proč a jak vyhazovat obaly do domečku a jak se z obalů dá postavit dům.
  • c) vyhlášení soutěže pro školy spolu s budoucími partnery.

Pilotní projekt byl zahájen v září 2008, kdy byly 24. a 25. 9. instalovány první domečky na základních školách v obcích Přibice, Vranovce a Pohořelice. Tyto obce tvoří, spolu s dalšími deseti obcemi na Pohořelicku, sdružení „Čistá Jihlava“ jmenující podle řeky, která v katastru obcí pramení. Prvních třináct obcí tak začalo aktivně spolupracovat na zahájení projektu třídění a sběru recyklovaných vícevrstvených papírových obalů a podílí se na pilotním ověření provozu domečků, další spolupráce je v jednání na Mikulovsku a ve městě Brně. V roce 2009 se předpokládá rozšíření domečků na obaly, označených symbolem veverky (resp. veverčáka Františka), do škol, především na území jižní Moravy, přičemž firma bude pružně reagovat i na zájem z jiných regionů České republiky.

Tento projekt počítá v budoucnu se zapojením celé řady partnerů, a to jak z řad partnerských firem, tak médií, obcí a dalších úřadů, ministerstev a politických stran, primárně Strany zelených.

Úkoly potenciálních partnerů při rozšíření projektu:

Hlavní mediální partner
• spolupráce na propagaci projektu
• spolupráce při vyhlášení nebo vyhlašovatel soutěže pro děti
• propagační akce v regionech

Partnerské firmy
• Finanční spolupráce při výrobě domečků
• Spolupráce při besedách

Městské úřady
• spolupráce se školami, jejich vytipování a komunikace – pomoc při zahájení projektu
• pomoc při zvýšení informovanosti formou místních časopisů

Ministerstvo školství
• pomoc při rozšíření projektu do škol celoplošně

Ministerstvo životního prostředí
• vyhlašovatel soutěže

Strana zelených
• spoluúčast na besedách