Služby

Hlavní stránka -  Služby

fdtgztf

fdtgztf

Flexibuild poskytuje projekční, technické a poradenské služby ve všech fázích stavby. Stavební inženýři jsou schopni vyřešit jakýkoliv technický problém týkající se domu. Odborníci Flexibuildu zhotoví kompletní studii budoucího objektu, projektovou dokumentaci potřebnou ke stavebnímu povolení i projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Vyhotoví tepelně technické posouzení obálky domu, energetickou bilanci spotřeby energií v domě, statický posudek objektu, protokoly o vzduchové neprůzvučnosti budovy, posudek na šíření hluku v konstrukci.
Pro podrobné informace o jednotlivých druzích služeb přejděte do podkategorií.