Flexibuild House

Hlavní stránka -  Stavební systém -  Flexibuild House

Flexibuild House je rodinný dům, který splňuje přísná kritéria na ekonomické, ekologické, estetické a zdravé bydlení. Znamená to, že dům je na pohled hezký, je cenově dostupný, nenáročný na provoz z hlediska spotřeby energií a odpovídá moderním požadavkům na rychlost výstavby, kvalitu stavebního materiálu a jeho zdravotní nezávadnost. Vyžaduje jen jedno – odvahu majitele použít k výstavbě domu nový, ekologický stavební materiál a také jedinečný stavební systém!

Společnost Flexibuild je jediným partnerem zákazníka při výstavbě domu na klíč. Doprovází jej od prvotní myšlenky postavit si rodinný dům přes realizaci stavby až po pozáruční servis. Nabízí příslušné služby ve všech fázích stavby – při přípravě, realizaci i následném provozu domu.

Společnost Flexibuild spolupracuje na výstavbě domů se stavebními firmami, které jsou společností Flexibuild proškoleny a certifikovány, čímž Flexibuild poskytuje garanci kvality realizace domu (tzn. stavba odpovídá projektové dokumentaci, obsahuje všechny prvky standardního vybavení a je dodržen správný stavební postup stavebního systému Flexibuild). Postavený dům získá certifikát Flexibuild a majitel domu získá tzv. rodné číslo domu.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM /STANDART FLEXIBUILD/

Tento rodinný dům se vyznačuje roční spotřebou tepla do 80 kWh/m2rok, tloušťkou obvodové stěny 300 až 350 mm a součinitelem prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,15 až 0,20 W/m2K. Jako výplně otvorů používáme okna plastová případně dřevěná s izolačním dvojsklem a plastové nebo dřevěné dveře.
K vytápění budovy je možno použít libovolný topný systém, schopný pokrýt vypočtené tepelné ztráty budovy. Dispoziční uspořádání rodinného domu není zásadně omezeno tepelně technickými požadavky a je možno v maximální možné míře uspokojit požadavky zákazníka na umístění jednotlivých místností.

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla 15 až 50 kWh/m2rok. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,10 až 0,15 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na nejvíce osluněnou stranu, okna a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání.
Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům, ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.