Služby

Hlavní stránka -  Služby

Flexibuild poskytuje projekčné, technické a poradenské služby vo všetkých fázach stavby. Stavební inžinieri sú schopní vyriešiť akýkoľvek technický problém týkajúci sa domu. Odborníci Flexibuildu zhotovia kompletnú štúdiu budúceho objektu, projektovú dokumentáciu potrebnú k stavebnému povoleniu i projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby. Zhotovia tepelno technické posúdenie obalu domu, energetickou bilanciu spotreby energií v dome, statický posudok objektu, protokoly o vzduchovej nepriezvučnosti budovy, posudok na šírenie hluku v konštrukcii.
Pre podrobné informácie o jednotlivých druhoch služieb prejdite do podkategórií.