Stavebný systém

Hlavní stránka -  Stavebný systém

Stavebný systém Flexibuild je konšrukčne jednoduchý, vlastný stavebný systém, ktorý je vhodný k výstavbe prízemných alebo jednoposchodových nízkoenergetických rodinných domov.= Ide o zaujímavú alternatívu v oblasti bývania, ktorá umožňuje stavať ekologické, ekonomické a estetické domy za dostupnú cenu v duchu motta „rodinný dom za cenu bytu“ (tzn. od …… EUR). Výhodou nového systému je okrem nadobúdacej ceny domu predovšetkým úspora energií, rýchla výstavba nezávislá na počasí a jednoduchá povrchová úprava materiálu.

Rodinné domy sú montované z dosiek Flexibuild, vyrábaných vo vlastnom výrobnom závode z recyklovaných vrstvených papierových obalov (napríklad tetrapackových obalov od mlieka, džúsov apod.). Materiál má vynikajúce vlastnosti, je v Českej a Slovenskej republike vyskúšaný a certifikovaný. Viac informácií nájdete v kategórii materiál.

9 dobrých dôvodov, prečo si zvoliťstavebný systém Flexibuild

Dostupná cena Rýchlosť výstavby Úspory energií
Minimálne požiadavky na zariadenie staveniska Jednoduchá povrchová úprava stien domov Výstavba domov nezávislá na počasí
Poradenstvo a konzultácie Projekt, engineering, realizácia domov Finančné poradenstvo

Prečo je Stavebný systém Flexibuild novou alternatívou v oblasti bývania ?

Dostupná cena

 • Domy možno obstarať za veľmi priaznivé ceny, je možné postaviť dom na klúč už za …….. EUR bez DPH (jedná se o nadzemnú stavbu v štandardnej výbave).
 • Flexibuild vyvinul unikátny systém rastúcich domov, ktorý umožní stavať rodinný dom po etapách podľa ekonomickej situácie zákazníka.
 • Stavebný systém svojou jednoduchosťou a efektivitou má tiež nemalý vplyv na cenu domu.

Rýchlosť a kvalita výstavbyy

 • Partnerské stavebné firmy sú schopné realizovať stavbu domu na klúč už behom dvoch mesiacov včítane základovej dosky (v závislosti na zložitosti projektu).
 • Použitím stavebných dielov o ploche cca 3 m2 (2850mm x 1190mm) v kombinácii s jednoduchou montážou je možné postaviť obvodové murivo rodinného domu už počas 5 dní včítane otvorov pre okná a dvere (bungalov např. 10×10m).
 • Suchý systém výstavby umožní zákazníkovi postaviť dom od základového hranola až po strechu bez zdĺhavých technologických prestávok.
 • Dom postavený zo sendvičových panelov má minimálne množstvo špár a spojov, čím se docieli veľmi priaznivých tepelno-technických parametrov a výbornej vzduchotesnosti.

Úspory energií

 • Spracovaním už existujúceho materiálu je už samotná výroba dosiek Flexibuild minimálne energeticky náročná.
 • Celý dom sú schopní postavit 4 kvalifikovaní pracovníci bez zložitej technickej základne.
 • Použitím moderných stavebných materiálov, technologií a dôsledným dodržiavaním stavebných postupov sú takmer eliminované prípadné úniky energií.
 • Nová technológia umožňuje stavať aj pasívne domy so spotrebou energie pod 15 kWh/m2 a rok.

Minimálne požiadavky na zariadenie staveniska

 • Vzhľadom k malému množstvu druhov materiálov je potrebné omnoho menej miesta na stavenisku. Sendvičové panely sú vyskladané napr. na základovej doske a dom sa stavia “okolo” panelov bez väčších nárokov na priestor.
 • Na stavenisku stačí len prípojka 230V a vodovod (na dokončovacie stavebné práce – omietky, obklady apod.). Na výstavbu domov používame štandardné nástroje na opracovanie dreva.
 • Nie sú potrebné žiadne zvláštne úložné priestory na náradie, miešačky atd. Všetko sa bez problémov vojde do osobného automobilu, ktorým jazdia pracovníci na stavbu.
 • Konštrukcia je jednoduchá a jednotlivé diely sú manipulovateľné bez nutnosti použitia žeriavu či rôznych zdvíhacích zariadení.

Jednoduchá povrchová úprava stien domov

 • Ako povrchovú úpravu je možné použiť rôzne druhy tenkovrstvých omietok s armovacou tkaninou ako v exteriéri, tak interiéri.
 • Pri úpravách interiéru možno iba pretmeliť spoje a dosky natrieť maliarskou farbou či prípadne aplikovať rôzne štuktúrovacie nátery apod. V podstate se jedná o klasické “sadrokartonárske” úpravy.
 • Do dosky Flexibuild možno bez problémov kdekoľvek v ploche uchytiť obraz, poličku, prípadne celú kuchynskú linku bez použitia zvláštnej podpornej konštrukcie. Odpor pri vytrhnutí vrutu je otestovaný na 70–150 kg na jeden vrut!

Výstavba domov nezávislá na počasíí

 • Systém suchej výstavby umožňuje stavať za každého počasia. Výstavba nie je limitovaná teplotami pod bodom mrazu.
 • Prípadné zmoknutie konštrukcie domu pri nepriaznivom počasí nemá žiadny vplyv na kvalitu dosiek, izolačných či sendvičových panelov (murivo opätovne vyschne v priebehu cca 2–3 hodín). Dokonca aj prípadné podmáčanie už založeného muriva neovlyvní statiku konštrukcie.
 • Stavbu neohrozí ani navlhnutie a následné zamrznutie vody (tá je obsiahnutá len v povrchovej vrstvičke; pojivom jednotlivých čiastočiek dosky je polyethylén, ktorý zamedzuje prieniku vlhkosti do samotnej hmoty).

Poradenstvo a konzultácie

 • Flexibuild poskytuje poradenské služby vo všetkých fázach stavby. Stavební inžinieri sú schopní vyriešit akýkľvek technický problém týkajúci sa domu. Poradia tiež pri návrhu skladby jednotlivých konštrukcií tak, aby mali zákazníkom požadované tepelnotechnické parametre.
 • Firma zhotoví 3D vizualizácie rodinných domov, na ich základe si zákazník urobí presnú predstavu o vzhľade či priestorovom usporiadaní domu. Celý objekt možno upraviť presne na mieru už vo fázi projektu.
 • Pri rekonštrukcii odborníci Flexibuildu navrhnú nejlepší spôsob riešenia či už zvislých alebo vodorovných konštrukcií. Znovu nie je problém zhotoviť 3D vizualizáciu upraveného objektu a všetky zmeny konzultovať so zákazníkom.

Projekt, engineering, realizácia domov

 • Flexibuild vlastní certifikáty sendvičových panelov Flexibuild, izolačných panelov Flexibuild a stavebných dosiek Flexibuild. Navhnuté konštrukcie prešli testami certifikovaného laboratória na požiarnu odolnosť, životnosť, vzduchovú nepriezvučnosť..
 • Odborníci Flexibuildu zhotovia kompletnú štúdiu budúceho objektu, projektovú dokumentáciu potrebnú k stavebnému povoleniu aj projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby.
 • Vyhotovia tepelno technické posúdenie fasády domu, energetickú bilanciu spotreby energií v dome, statický posudok objektu, protokoly o vzduchovej nepriezvučnosti budovy, posudok na šírenie hluku v konštrukcii.
 • Flexibuild má vytvorenú sieť certifikovaných stavebnoreali­začných firiem po celej Českej a Slovenskej republike, které sú neustále preškolované v stavebnom systéme Flexibuild a dohliada na správnosť prevedenia projektov.

Finančné poradenstvo

 • Pokiaľ zákazník nemá k dispozícii potrebné peniaze na výstavbu domu, Flexibuild zaistí pomocou siete finančných poradcov najvýhodnejšiu formu financovania. Pripraví model, ktorý bude rešpektovať rýchlosť výstavby Flexibuild domov.